Thursday, July 23, 2009

kami memang sopan satu ketika dulu.

Aktiviti menyakat Hanjeng adalah satu kerjaya yang merbahaya. Jadi kepada yang tida skill menjerit seperti "Ahmad Idham" diharap tolak sahaja tepi keinginan anda untuk meneruskan operasi.

No comments:

Post a Comment